VÅRA NYA AFFÄRER

MED FOKUS PÅ AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH AFFÄRSRISKER 2016
 
DIGITALISERING

Utnyttja elmarknads prisvariationer

av Annika Wihlborg
 
DIGITALISERING

Rätt analys av olika elinköpsstrategier

av Annika Wihlborg
 
DIGITALISERING

Framtidens vård är digital

av Anna Bjärenäs
 
DIGITALISERING

Daglig elhandel intressant för allt fler företag

av Annika Wihlborg
 
DIGITALISERING

NY TEKNIK KRÄVER MÄNSKLIG DRIVKRAFT

av Christine Brorsson
 
DIGITALISERING

Fler blickar mot molnet

av Johan Müller-Hansen
 
DIGITALISERING

Interaktivt cybersäkerhetsspel hjälper företag

av Annika Wihlborg
 
AFFÄRSMÖJLIGHETER

Res till otroliga Indien

av Indcen Resor
 
DIGITALISERING

Innovation – nyckeln till långsiktig konkurrenskraft

av Anders Edström Frejman
 
DIGITALISERING

Cyberrisker måste adresseras var för sig

av Annika Wihlborg
 
DIGITALISERING

Resurserna för IT-säkerhetsarbete behöver omfördelas

av Annika Wihlborg
 
DIGITALISERING

Outsourcing frigör tid

av Jenny Nirfalk
 
DIGITALISERING

Cyberhot utgör ett stort hot för den finansiella sektorn

av Annika Wihlborg
 
DIGITALISERING

ÖKAD E-HANDEL KRÄVER SMARTA BETALNINGSLÖSNINGAR

av Johan Müller-Hansen
 
DIGITALISERING

Modern IT-styrning måste lyfta värdedialogen

av Annika Wihlborg